Marketing nima? (Uz)

Marketing nima? (Uz)

Marketing — xaridorlarning aniq guruhlari ehtiyojlarini qondirish, bozor muammolarini yechishga har tomonlama yondashish, ehtiyojlarni ayirboshlash yordamida qondirishga qaratilgan faoliyat turi.

Marketing — bozorda vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlami faollashtirish uslublarini, tovarlarni ishlab chiqarish hamda sotish muammolarini yaxlit, tizimli yechish uslublarini, bozorda vujudga keladigan o’zgarishlarga tezda moslashish, iste’molchilarga tabaqali yondashish, raqobatbardosh yangi tovariami vujudga keltirish va ularni ishlab chiqarishni tashkil etish, kon’yunkturani o’rganish va bashorat qilish hamda ta’sirchan reklamani rivojlantirish masalalarini o’rganishni o ‘z oldiga maqsad qilib qo’ygandir.

15541115_1801106630148840_7781820936694621823_n

Bu tushunchalar marketing tushunchasi, mohiyatini aniqlashga imkon beradi.

Muhtojlik — kishini biron bir narsani yetishmasligini his etishidir.
Ehtiyoj — indevid shaxsning madaniy darajasiga asosan maxsus shaklga muhtojlikdir. Talab — bu xarid quvvatiga ega bo’lgan ehtiyoj.
Talab — mavjud, potentsial hamda xoxish talabga boMinadi.
Tovar — bu ehtiyojni yoki muhtojlikni qondira oladigan hamda bozorga e’tiborni tortish, sotib olish, ishlatish yoki iste’mol qilish maqsadida taklif etilgan barcha narsalardir.

Agar siz marketing haqida to’liqroq ma’lumot olishni istasangiz, biz bilan bog’lanishingiz mumkin.

Facebook: www.facebook.com/marketeruzbekistan
Email: info@marketer.uz
Tel: +998971558131
Telegram: www.t.me/MarketerUz

Оставить комментарий

Имя *

E-mail

Сайт